Pěvecký sbor Čech a Lech

Pěvecký sbor Čech a Lech je nejstarším kulturním spolkem v Humpolci, už v roce 1907 se zmiňuje kronikář města Gustav Kobliha o tom, že tento spolek je ze spolků národních nejstarší ve městě. K jeho založení došlo několika vlasteneckými nadšenci a milovníky zpěvu 31. srpna 1862 a odkazy všech pozdějších nadšenců se uchovaly až do současné doby, kdy pěvecký sbor Čech a Lech působní od roku 2000 při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci.

V současné době sbor vede paní Mgr. Jitka Rutrlová, předsedkyní je Drahomíra Bendlová a sbor čítá přibližně 20 členů. Sbor pravidelně vystupuje při významných příležitostech v našem městě a nejbližších obcích v okolí a zároveň při společných koncertech ve městech, ve kterých sídlí spřátelené pěvecké sbory. Repertoár sboru byl a je velmi rozmanitý. Zpívá skladby duchovní, písně lidové a národní, skladby našich i světových skladatelů.

Zpěváci se schází každou středu od 17.30 do 20.00 hodin v Mikádu (klub vedle kina). Přijímáme nové členy, obzvlášť vítaní jsou tenoři a basy! Stačí pouze chuť zpívat, zpívat můžete i bez znalosti not a hudebního vzdělání. Neváhejte a přijďte mezi nás!

Jsme otevřeni novým zájemcům o sborový zpěv v našich řadách a proto i nezkušeným či nejistým zpěvákům nabízíme workshop Ivy Vostárkové. Více o akci zde.
V září začneme zkoušet nový repertoár a nabízíme otevřené zkoušky, přijďte se podívat!

fotocl11 maly

Plánované akce

Pěvecké sdružení Čech a Lech, kontakt...